Mahalakshmi: ಮರ ಹತ್ತಿದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ! ನೀವ್ ಚಂದಾನೋ, ಮರ ಚಂದಾನೋ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ನಟಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಮರ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಜನ ಮರ ಚಂದವೋ ನೀವು ಚಂದವೋ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

First published: