Mahalakshmi-Ravinder: ನೀನೂ ಚಂದ, ಲೈಫೂ ಚಂದ! ಗಂಡನ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಹೊಗಳಿದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಲೈಫ್ ನಿನ್ನಷ್ಟೇ ಚಂದ ಎಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಕೂಡಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: