Kim Kardashian: ಊರೋವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್​ ಚಿಂತ್ರೆಯಾದ್ರೆ.. ಇವ್ಳಿಗೆ ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಚಿಂತೆ! 75 ಲಕ್ಷನ ಹೀಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಹುದಾ?

ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್​ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಮೂರು ಕಾರುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಕು.

First published: