ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್: ಕಿಚ್ಚ, ಅಪ್ಪು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ರು ರೋಚಕ ಉತ್ತರ

First published: