Kantara Song Controversy: ವರಾಹರೂಪಂ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ! ಅಜನೀಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ವರಾಹ ರೂಪಂ ಹಾಡು ಕಾಪಿ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತೈಕ್ಕುಡಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ?

First published: