Rishab Shetty Son: ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ ಇವನು!

ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಗ ರಣ್ವಿತ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ರಿಷಬ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ದಂಪತಿಯ ಮುದ್ದು ಮಗ ಇವನು.

First published: