KGF-Kishore: ಕಿಶೋರ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಜಿಎಫ್2 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ! ಮೈಂಡ್​ಲೆಸ್ ಮೂವಿ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಎಂದ ಕಾಂತಾರ ನಟ

ಕಾಂತಾರ ನಟ ಕಿಶೋರ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಜಿಎಫ್2 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ವಂತೆ. ಮೈಂಡ್​ಲೆಸ್ ಮೂವಿ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟ.

First published: