Actress Ankita: ಕಮಲಿಯ ನಿಂಗಿಯೇ ಇವರು, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ ಪ್ರವಾಸ!

ಲಂಗಾ ದಾವಣಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನಿಂಗಿನಾ ಇವರು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ಸರಿ. ಅವರು ಅವರೇ ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ.

First published: