17ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಖ್ಯಾತ ಸಿಂಗರ್ ತಾಯಿ! ಅಂದು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಆತ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!

Justin Biebers: ಜಸ್ಟಿನ್ ತಾಯಿ ಪ್ಯಾಟಿ ಮ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ತೆಗೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದು  ಜಸ್ಟಿನ್ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಲಿ ಮ್ಯಾಲೆಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿ ಮಗು ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೀಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ.

First published: