Jacqueline Fernandez: ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ, ರಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಬೇಲಾ? ಜೈಲಾ?

ಜಾಕ್ಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಟಿಗೆ ಜೈಲಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವುದು ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

First published: