ಅತಿ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದ ‘ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್‘; ಇಲ್ಲಿವೆ ಚಿತ್ರಗಳು​

First published: