Gandhadagudi: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಂಧದಗುಡಿ ದರ್ಶನ

Gandhdada Gudi: ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 220 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಂಧದಗುಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

First published: