Amulya: ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ 'ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರ'! ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು

'ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು. ಇದು ನನಗೆ ಜೀವನದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷತ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸಂತೋಷ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

First published: