Priyanka Kamath: ಮಜಾಭಾರತ, ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಹುಡುಗ ಯಾರು ನೋಡಿ!

ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾಮತ್ (ಪಿಕೆ) ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: