Bollywood: ರಿತೇಶ್​ರನ್ನು ದುರಂಹಕಾರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಜೆನಿಲಿಯಾ; ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ?

ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಮತ್ತು ಜೆನಿಲಿಯಾ ಲವ್ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರೂ 2003 ರ ತುಜೆ ಮೇರಿ ಕಸಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

First published: