Tripura Sundari Serial: ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಆಮ್ರಪಾಲಿ, ನಾಗದೇವ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಏನು?

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿದೆ. ನಾಗದೇವ ಆಮ್ರಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ನೋಡಿ.

First published: