Ramachari: ಚಾರು ಅತ್ತೆ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆದ್ಯಾ, ಮಾನ್ಯತಾ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ?

ಚಾರು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಆಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ಆದ್ಯಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಾನ್ಯಾತಾಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ?

First published: