Ramachari: ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಚಾರುಗೆ ರಾಮಾಚಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ಕನಸು! ಆದರೆ ಮಾನ್ಯತಾ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇರೇನೇ ಇದೆ!

ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರಾಮಾಚಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಾರು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತಾ ಮತ್ತೊಂದು ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ!

First published: