Ramachari: ರಾಮಾಚಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯಲು ಬದಲಾದ ಚಾರು, ಟೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಓಕೆನಾ?

ಮಾರ್ಡನ್ ಲುಕ್ ನಿಂದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚಾರು. ಅದು ರಾಮಾಚಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆಯಲು.

First published: