Actor Akshay Nayak: ಅವಮಾನದಿಂದ ಸನ್ಮಾನದವರೆಗೆ, ಇದು ಒಲವಿನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ನಿಜ ಕಥೆ!

ಒಲವಿನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First published: