New Serial: ತಾರಮ್ಮನಿಂದ ಮೇಕಪ್, ನಾನೇ 'ಪುಣ್ಯವತಿ' ಎಂದಿದ್ದು ಯಾರು?

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯವತಿ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

First published: