Nannamma Super Star: 'ಒಲವಿನ ನಿಲ್ದಾಣ'ದ ಜೊತೆ 'ಲಕ್ಷಣ', 'ನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್'ನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಿಹಿ ಹೂರಣ!

ನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೀನಸ್ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಒಲವಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು 'ಒಲವಿನ ನಿಲ್ದಾಣ'ದ ಜೊತೆ 'ಲಕ್ಷಣ'?

First published: