Junior Charu-Sumana: ಜೂನಿಯರ್ ಸುಮನಾ, ಚಾರು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ

ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಸುಮನಾ, ರಾಮಾಚಾರಿಯ ಚಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಸುಮನಾ, ಚಾರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ.

First published: