Sameer Acharya: ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮೀರಾಚಾರ್ಯ-ಶ್ರಾವಣಿ ದಂಪತಿ, ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ!

ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೀಸನ್ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮೀರಾಚಾರ್ಯ-ಶ್ರಾವಣಿ ದಂಪತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: