Gichhi Giligili: ಮುದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಾಲೆಳೆದ ಕೋಕಿಲ ಅಜ್ಜಿ; ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ

ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಸೀಸನ್ 2ಗೆ ಇಂದುಶ್ರೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಕಿಲ ಅಜ್ಜಿ ಗೊಂಬೆ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಜನರಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

First published: