Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಾತು! ಇವರಲ್ಲಿ ಡಲ್, ಡಿಮ್, ಢಮಾರ್ ಯಾರು?

'ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇ ವಿತ್ ಸುದೀಪ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಡಲ್, ಡಿಮ್, ಢಮಾರ್ ಯಾರು?

First published: