BBK Rupesh Rajanna: ರಾಜಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಗುರೂಜಿ, ಶೆಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೀತಾರಂತೆ! ನೀಚ ಅಂದಿದ್ದು ಯಾರು?

ರಾಜಣ್ಣ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದ ಮನಸ್ತಾಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯೋವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ನೀಚ ಎನ್ನುವ ತನಕ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ.

First published: