BBK Season 09: ನೀನು ಮಾನಗೆಟ್ಟವನು, ನೀನು ಮಾನಗೆಟ್ಟವನು; ಪ್ರಶಾಂತ್-ರಾಜಣ್ಣನ ನಡುವೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಜಗಳ!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 09 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ-ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಡುವೆ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ನೀನು ಮಾನಗೆಟ್ಟವನು, ನೀನು ಮಾನಗೆಟ್ಟವನು ಎಂದು ಬೈದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: