Bigg Boss Kannada: ಅಮೂಲ್ಯಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರಾ ರಾಕೇಶ್?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್‍ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್.

First published: