Prashanth Sambargi: ಸೋತವರು ಚೆಂದದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ, ಗೆದ್ದವರಿಗಿಂತ ಸೋತವರು ಚೆಂದದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

First published: