ಬುಲೆಟ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಪೊಗರಿನ ಹುಡುಗ..! ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಥೆ

First published: