Sridevi-Boney Kapoor: ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಹೆಂಡ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

First published: