ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಕೊನೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಿವರು!

ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚಿ, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದಾವುದು ಬೇಡ ಸನ್ಯಾಸವೇ ಮುಕ್ತಿಯೆಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

First published: