Rakesh Adiga-Amulya Gowda: ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮೂಲ್ಯ-ರಾಕೇಶ್ ಭೇಟಿ

ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಹಾಗೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಸವಿದ ಹಾಗಿದೆ.

First published: