Avatar 2: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅವತಾರ್ 2! ಎಂಡ್​ಗೇಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಡೀಸ್

ಅವತಾರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಎಂಡ್​ಗೇಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ.

First published: