ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳ ಜತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹ್ಯಾಪಿ ದಂಪತಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ. ಹೌದು, ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನಗಳು ಮಗಳು ನಂದನಾಳ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಚಿತ್ರಗಳು ಕೃಪೆ: ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ)

First published:

 • 112

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್​ ದಂಪತಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​ ಹಾಗೂ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 212

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 312

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಮಗಳು ನಂದನಾ 3 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 412

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಮಗಳು ನಂದನಾಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮನೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 512

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ನಂದನಾಳಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 612

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಕಪಲ್​.

  MORE
  GALLERIES

 • 712

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಅಜ್ಜಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜತೆ ನಂದನಾ.

  MORE
  GALLERIES

 • 812

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ನಂದನಾ.

  MORE
  GALLERIES

 • 912

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 1012

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 1112

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 1212

  ಮಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್​-ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ

  MORE
  GALLERIES