Ankita Wedding Photos: ಸುಶಾಂತ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅಂಕಿತಾ ಲೋಖಂಡೆ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ

ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ! ನಾವು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜೈನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: