ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಪೋಸು ನೀಡಿದ ನಟಿ!; ಯಾರೀಕೆ?

Emily Ratajkowski: ಈಕೆ ಅಮೆರಿಕದ  ಮೂಲಕ ಮಾಡೆಲ್ ಎಮಿಲಿ ರಾಟಾಜ್ಕೋಸ್ಕಿ, 29 ವರ್ಷದ ಈಕೆ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.

First published: