Amber Heard: ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾನಿ ಡೆಪ್​​ ಮಾಜಿ ಹೆಂಡತಿ! ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂಬರ್ ಹರ್ಡ್

Amber Heard: ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್-ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಂಬರ್ ಮುಖವು 91.85% ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಜೂಲಿಯನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

First published: