Hand Writing: ಹ್ಯಾಂಡ್​ರೈಟಿಂಗ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬರಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈ ಬರಹ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

First published: