Technical Project: ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ನೋಡಿ, ಕಾಲೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಮಾಡಿ

Technical Project: ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

First published: