Vidyakashi of Dharwad: ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಅನ್ನೋದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಧಾರವಾಡವು ಸುಮಾರು 150 ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 27 ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 13 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

First published: