ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೂರು!

ಮನೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾವೊಂದೇ ಗತಿ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್.

First published:

 • 14

  ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೂರು!

  ಪರಮೇಶ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಜಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಮನೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 24

  ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೂರು!

  ಪರಮೇಶ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಜಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಮನೆ ಗೋಡೆ 2018ರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 34

  ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೂರು!

  2108ರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 44

  ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೂರು!

  ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟ ಗೋಡೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಜಯಮ್ಮ ದಂಪತಿ.

  MORE
  GALLERIES