ಒಂದಲ್ಲಾ ಎರಡಲ್ಲಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್​ ಆಗಿತ್ತು ಈ ತಂಡ!

2 ವರ್ಷ ನಿಷೇಧಗೊಂಡು ನಂತರ ವಾಪಸ್ಸಾದ ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ನಿಷೇಧಗೊಂಡು ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ?

First published: