ಪೊಲೀಸರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿದ ಹೃದಯಗಳು- ಆರಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವೆ

ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ನೀಡಲು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

First published: