Sania Mirza: ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಪ್ಪನನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡುತ್ತಾನೋ..!

Sania Mirza: ಅವರ ತಾಯಿಗೆ 65 ವರ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಗುವಿನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.

First published: