ಒಂದಲ್ಲಾ ಎರಡಲ್ಲಾ ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​!

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುಂಡೈ ಕಂಪೆನಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಿದೆ.

First published: