Success Story: ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆದು 3 ಸಲ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು

IAS Ravi Kumar Sihag Success Story: ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಿಹಾಗ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

First published: