Tina Dabi Success Story: ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 1st Rank ಪಡೆದರೂ, 2 ಮದುವೆಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾದ IAS ಅಧಿಕಾರಿ

Success Story of IAS Tina Dabi: ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಟೀನಾ ದಾಬಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರೂ, ಇವರು ತಮ್ಮ 2 ಮದುವೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: