Film Industry Jobs: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾ? ಈ 5 ಕೋರ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್​​ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

First published: